کلاب مدیریت فرآیند BPM

جلسات دورهمی تحلیلگران bpm

دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند یا BPMTalk چهارشنبه هر هفته برگزار میشود. ما جمعی از تحلیلگران و مشاوران مدیریت فرآیند هستیم که در کنار مدیران سازمان و شرکت های خصوصی به گفتگو و بررسی مفاهیم و مشکلات و راهکارهای مدیریت فرآیند می پردازیم.

ادامه مطلب

نرم افزار Bizagi

Bizagi BPMS

سوال ها و درخواست های زیادی در مورد نرم افزار Bizagi از وبسایت BPMN می شود. باید به اطلاع خوانندگان محترم برسانیم که در حال حاضر این شر...

ادامه مطلب

نرم افزار BPMS Bizagi

Bizagi BPMS

نرم افزار Bizagi یکی از سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار یا BPMS است که دارای طراحی جالب و کاربر پسندی می باشد. این نرم افزار در دو نس...

ادامه مطلب