نرم افزارهای فرآیندکاوی

در صورتیکه راهکار فرآیندکاوی شما در لیست ما ذکر نشده است، با ما تماس بگیرید تا در لیست www.BPMN.ir لحاظ شوید. 

در جلسات دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند BPMTalk، به این سرفصل ها پرداختیم:

  • فرآیندکاوی چیست و چه کاربردهایی دارد
  • نقش فرآیندکاوی در چرخه عمر BPM چیست
  • چالش های پیاده سازی فرآیندکاوی و راهکارهای حل آنها چیست

در اینجا لیست جلسات و لینک به هر جلسه در کلاب هاوس آورده شده است. 

توسط شرکت Apromore Pty Ltd

Apromore

لایسنس دانشگاهی، نسخه متن باز

توسط شرکت Appian

Appian

پلتفرم No Code 

توسط شرکت Abbyy

ABBYY Timeline

لایسنس دانشگاهی و دوره های آموزشی دارد

توسط دانشگاه Business Informatics research group-Hasselt

bupaR

متن باز

توسط شرکت بهفا

Behfalab

امکان درخواست تور محصول و وبینارهای متعدد رایگان

توس شرکت Software AG

ARIS Process Mining

لایسنس دانشگاهی

توسط شرکت Fluxicon BV

Disco

لایسنس دانشگاهی دارد

توسط شرکت Celonis SE

Celonis

لایسنس دانشگاهی و دوره های آموزشی دارد

توسط شرکت BusinessOptix

BusinessOptix

دوره های آموزش دارد

توسط شرکت DCR Solutions

DCR Portal

متن باز و لایسنس دانشگاهی دارد

توسط شرکت IBM

IBM Process Mining

دوره های آموزشی دارد

توسط شرکت Infoventure

Process Suite

توسط شرکت DCR Solutions

QAD PROCESS INTELLIGENCE

نسخه رایگان ندارد

توسط شرکت Tungsten Automation Corporation

Kofax

نسخه رایگان ندارد

توسط شرکت Automation Anywhere, Inc.

Automation Anywhere

یک راهکار RPA است

توسط شرکت Mindzie

Mindzie

لایسنس دانشگاهی و دوره های آموزشی دارد

توسط MEHRWERK GmbH

PMP

لایسنس دانشگاهی دارد

توسط شرکت Mavim

Mavim

نسخه رایگان ندارد

توسط شرکت Mindzie

Onbase

نسخه رایگان ندارد

توسط Noreja Intelligence GmbH

Noreja

نسخه رایگان ندارد

توسط شرکت Nintex UK Ltd

Nintex

دوره آموزشی دارد

توسط شرکت Perceptif

Perceptif

دوره آموزشی دارد

توسط Pega

Pega Platform

دوره آموزشی دارد

توسط شرکت Oniq

Oniq

نسخه رایگان ندارد

توسط شرکت Processifier

Processifier

لایسنس دانشگاهی و دوره های آموزشی دارد

توسط iGrafx

Process360 Live

نسخه آزمایشی و دوره آموزشی دارد

توسط Fraunhofer FIT

PM4PY

متن باز

توسط process.science GmbH + Co. KG

process.science

نسخه رایگان ندارد

توسط Process Mining Group and TU/e

RapidProM, ProM

متن باز

توسط Puzzle Data Co., Ltd.

ProDiscovery

نسخه رایگان ندارد

توسط SAP Signavio

SAP Signavio Process Intelligence

نسخه دانشگاهی دارد

توسط QPR Software Plc

QPR ProcessAnalyzer

دوره آموزشی دارد

توسط Promease

Promease

لایسنس دانشگاهی دارد

توسط StereoLOGIC Inc.

Stereo Logic

نسخه رایگان ندارد

توسط Soroco

Soroco

نسخه رایگان ندارد

توسط Skan

Skan

نسخه رایگان ندارد

توسط Upflux

Upflux

نسخه دانشگاهی دارد

توسط Ultimate Suite

Ultimate Suite

نسخه رایگان ندارد

توسط UiPath Inc.

UiPath Process Mining

لایسنس دانشگاهی و دوره های آموزشی دارد

توسطWorksoft, Inc

Worksoft

نسخه رایگان ندارد

توسط Workfellow

Workfellow

دوره آموزشی دارد