کارگاه آموزشی
مجازی / حضوری

مدلسازی فرآیند با استفاده از BPMN2

 • عنوان: کارگاه مدلسازی فرآیند با استفاده از BPMN2
 • نوع دوره: کارگاهی
 • روش برگزاری: حضوری / مجازی - به سفارش شرکت ها و سازمان ها
 • حداکثر تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر
 • امکانات مورد نیاز: سیستم کامپیوتری برای هر دو نفر، نرم افزار مدلساز BPMN که توصیه میشود نرم افزار Visual Paradigm استفاده شود، تخته وایت برد، ویدئوپروژکشن
 • مدرس دوره: مهدی جلالی (مدرس و مشاور تدوین معماری فرآیندها از سال 1384 تا کنون)
 • مدت زمان: 9 جلسه 2 ساعته
 • تمرین عملی: دارد
 • آزمون پایان دوره: دارد

BPMN مجموعه ای از نمادها برای مدلسازی فرآیندها و روابط آنها با یکدیگر است. در این دوره آموزشی با تمامی نمادهای BPMN و کاربرد هر کدام آشنا میشویم. شرکت کنندگان به صورت عملی چند فرآیند را مدلسازی خواهند کرد. 

سرفصل مدلسازی فرآیند با استفاده از BPMN2
 • مفاهیم  BPMN2 : مفاهیم نمادها و کاربرد هر کدام از آنها در قالب مثال های عملی
 • مشکلات رایج در مدلسازی فرآیندها با BPMN
 • معرفی انواع ابزارهای مدلسازی و مزایا و معایب هر کدام
 • شبیه سازی فرآیند در نرم افزار Visual Paradigm
 • مدلسازی فرآیند توسط شرکت کنندگان و بحث و بررسی هر کدام از آنها و رفع اشکال
کارگاه آموزشی
مجازی / حضوری

تدوین معماری فرآیندهای سازمان

 • عنوان: کارگاه تدوین معماری فرآیندهای سازمان
 • نوع دوره: کارگاهی
 • روش برگزاری: حضوری / مجازی - به سفارش شرکت ها و سازمان ها
 • حداکثر تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر
 • امکانات مورد نیاز: سیستم کامپیوتری برای هر دو نفر، نرم افزار مدلساز IDEF0 که توصیه میشود نرم افزار Visio استفاده شود، تخته وایت برد، ویدئوپروژکشن
 • مدرس دوره: مهدی جلالی (مدرس کارگاه های آموزشی BPMN در ایران، از سال 1384 تا کنون)
 • مدت زمان:
 • تمرین عملی: دارد
 • آزمون پایان دوره: ندارد

در این کارگاه اصول استفاده از چارچوب های فرآیندی مانند APQC، در تدوین معماری فرآیندهای سازمان را می آموزیم. همچنین از IDEF0، به عنوان بهترین روش جهت تدوین معماری فرآیندها، استفاده خواهیم کرد. گام اول اجرای BPM در سازمان تدوین معماری فرآیند می باشد. 

سرفصل تدوین معماری فرآیندها
 • چرخه عمر مدیریت فرآِیند و اهمیت تدوین معماری فرآیندها
 • ابزارهای تدوین معماری فرآِیند و معرفی Archimate و Idef0 
 • چگونه از چارچوب های فرآیندی مانند APQC در تدوین معماری فرآِیند استفاده کنیم
 • تدوین معماری فرآیند یک سازمان در عمل
کارگاه آموزشی
مجازی / حضوری

مدیریت فرآیندها BPM

 • عنوان: دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان BPM
 • نوع دوره: آموزشی
 • روش برگزاری: حضوری / مجازی - به سفارش شرکت ها و سازمان ها
 • حداکثر تعداد شرکت کنندگان: 30 نفر
 • امکانات مورد نیاز: تخته وایت برد، ویدئوپروژکشن
 • مدرس دوره: مهدی جلالی (مدرس و مشاور BPM از سال 1384 تا کنون)
 • مدت زمان: 6 جلسه 2 ساعته
 • تمرین عملی: ندارد
 • آزمون پایان دوره: اختیاری

مدیریت فرآیندهای سازمان یا همان BPM یک رویکرد مدیریتی جدید و مورد استقبال جهانی است که حاصل به کارگیری تجربه های جهان ائم از روش های بهبود نرم شرقی و مهندسی مجدد غربی است. BPM یک پروژه نیست. یک رویکرد است. BPM برای مدیریت فرآیندها، یک فرآیند دارد.

سرفصل مدیریت فرآیندها BPM
 • فرآیند، وظیفه، سیستم
 • چرخه عمر BPM: چرخه دوماس
 • ارزیابی بلوغ مدیریت فرآیند و اهمیت آن
 • روش های تدوین معماری فرآیند
 • آشنایی با چارچوب های فرآیند مانند APQC
 • آشنایی با BPMN و کاربرد آن در BPM
 • آشنایی با BPMS و نقش آن در BPM
 • روش های تجزیه و تحیل فرآیندها
 • روش های بهبود فرآیندها
 • روش های سنجش و پایش وضعیت فرآیندها
 • نقشه راه سازمان در تحقق BPM
دوره آموزشی
مجازی / حضوری

چارچوب فرآیندی APQC PCF

 • عنوان: چارچوب فرآیندی APQC PCF
 • نوع دوره: آموزشی
 • روش برگزاری: حضوری / مجازی - به سفارش شرکت ها و سازمان ها
 • حداکثر تعداد شرکت کنندگان: 30 نفر
 • امکانات مورد نیاز: تخته وایت برد، ویدئوپروژکشن
 • مدرس دوره: مهدی جلالی (مدرس و مشاور BPM از سال 1384 تا کنون)
 • مدت زمان:
 • تمرین عملی: ندارد
 • آزمون پایان دوره: اختیاری

APQC ارائه دهنده ی چهارچوب های فرآیندی تحت عنوان PCF است که برای صنایع مختلف تدوین شده است. در چهارجوب فرآیندی PCF، لیست طبقه بندی شده فرآیندها، واژگان کسب و کار و همچنین شاخص های مناسب برای سنجش کارایی و اثربخشی فرآیندها ارائه شده است. 

سرفصل چارچوب فرآیندی APQC pcf
 • آشنایی با چهارچوب های فرآیند
 • سطوح شکست فرآیندها در چارچوب APQC-PCF
 • استانداردسازی مفاهیم کسب و کار در PCF
 • شاخص های ارزیابی کارایی و اثربخشی در PCF
 •  کاربردهای APQC-PCF
 • روش به کارگیری PCF در تدوین معماری فرآیندهای سازمان