جلسات دورهمی تحلیلگران bpm

دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند یا BPMTalk چهارشنبه هر هفته برگزار میشود. ما جمعی از تحلیلگران و مشاوران مدیریت فرآیند هستیم که در کنار مدیران سازمان و شرکت های خصوصی به گفتگو و بررسی مفاهیم و مشکلات و راهکارهای مدیریت فرآیند می پردازیم.

ادامه مطلب