خبرها

مقاله: مدل سازی امضاهای تأیید

مدل سازی گردش کارهایی که نیاز به تأییدات متوالی سازمانی دارند یکی از قسمت هایی است که در هر سازمان یا صنعتی به کرات وجود دارد و مدل سازهای فرآیندی با رویکرد های مختلفی برای با این موضوع روبرو می شوند. در این مقاله نویسنده سعی شده است چند پترن استاندارد برای این موضوع ارائه داده شود. ولی قطعا این مدل های جای بحث و بررسی دارند.

Simplifying the Design of Signature Workflow with Patterns
Izmir, Turkey Turkey
July 16-July 20
ISBN: 978-1-4673-2714-5

Abstract

Signatures responsible for authentication, authorization, etc, are important in many workflow applications. Most studies associated with signatures are focused on digital signatures only, and modeling of signature workflows is seldom studied. However, the dependencies between signatures can be complex, and thus modeling signature workflows becomes time consuming and error-prone. In this paper, we propose six patterns to simplify the design of signature workflows. All the patterns are described in BPMN and a case study is made to illustrate how to apply these patterns in construction of a workflow. A method for applying these patterns in development of workflows is sketched, and the advantages, simplifying the construction of a workflow with BPMN, are also revealed with the case study.

دانلود مقاله

در BPMN.ir قصد داریم بر روی این موضوع کار کنیم و چند مدل استاندارد و کاربردی در این خصوص ارائه دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *