مقاله انگلیسی

مقاله: BPMN برای مدلسازی BAM

سیستم های BAM یا سیستم های Business Activity Monitoring سیستم هایی هستند که برای مانیتورینگ و تهیه ی گزارش های عملیاتی و برخط از وضعیت اجرای فرآیندها در نرم افزارهای BPMS و WFMS. در این مقاله به بیان روش و نمادهایی پرداخته می شود تا با گسترش BPMN بتوان این سیستم ها را مدل نمود. در واقع با گسترش نمادهای BPMN می توانیم به مدل سازی سیستم های BAM نیز پرداخت.

Maui, Hawaii USA
January 04-January 07
ISBN: 978-0-7695-4525-7
Abstract
Real-time access to key performance indicators is necessary to ensure timeliness and effectiveness of operational business processes. The concept of Business Activity Monitoring (BAM) refers to the observation, analysis, and presentation of real-time information about business activities across systems’ and companies’ borders. Designing and maintaining BAM applications is challenging, as the involved concepts (e.g., business processes, audit logs, performance measures) –though being strongly interrelated– are developed by different communities of practice. Also, they reside on different levels of abstraction, and are handled by different IT systems. Hence, we developed a conceptual modeling language which extends the widely accepted Business Process Modeling Notation (BPMN) by BAM-relevant concepts. The main results presented in this paper are: (1) a meta-model which formally describes the conceptual aspects of the developed BPMN extension (abstract syntax); (2) graphical symbols as an exemplary representation of this abstract syntax (concrete syntax); (3) a demo scenario that illustrates the application of the language in a fictitious scenario.
درصورتیکه علاقه مند به ترجمه این مقاله یا تحقیق در این خصوص می باشید در قسمت نظرات همین مطلب مطرح نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *