BPM

اهمیت فرآیندهای کسب و کار

بسیاری از مدیران ارشد هنوز با این مفهوم که فرآینهای کسب و کار برای یک سازمان دارای اهمیت هستند، مشکل دارند. البته باید قبول کرد که از منظر تاریخی ، آموزش رسمی اندکی نسبت به فرصت هایی که فرآیندهای کسب و کار برای سازمان ایجاد می کنند و یا تأثیر آنها بر سازمان درصورتی که زیر حد مطلوب باشند، ارائه شده است.
برخی از تحقیقات اخیر در دنیای فرآیند بیان داشته اند که فرآیندهای کسب و کار به حدی مهم هستند که ساختار سازمانی باید به کلی متحول شود تا بتواند به جای سازمانی وظیفه محور، یک سازمان فرآیند محور باشد. این چنین مطرح میشود که تغییر از جهت گیری سنتی وظیفه ای و سلسله مراتبی به جهت گیری فرآیند محور به این معنی خواهد بود که سازمان ما با کارایی و اثر بخشی بهتری، به سود مدیریت، کارکنان، مشتریان و تمامی سیار ذینفعان عمل خواهد کرد.
علاوه بر این، دیدگاه وظیفه ای منجر به ایجاد یک اثر جزیره ای در داخل سازمان می شود که این نیز غالبا منتج به رفتار خودخواهانه یا خودمحور، توسط مدیریت و کارکنان هر جزیره (بخش) می شود که این امر گاهی موجب زیان دیدن سایر بخش ها و حتی کلیت سازمان خواهد شد.
اکثر سازمان ها به طور مداوم از تأثیر جزایر سازمانی و زیانی که به کسب و کار آنها وارد می سازد، شکایت دارند: در اکثر مواردف تلاش قابل ملاحظه ای برای کاهش یا حذف این اثر جزیره ای می شود، اما متمایل کردن تمامی مدیران به سمت رفتار و رویکردی کل گرایانه تر، سال های سال زمان خواهد برد. این تلاش اگر هم موفق واقع شود، چالش بعدی حفظ این تمرکز تازه در شرایطی است که مدیران و کارکنان جدیدی دائما در حال آمد و رفت به سازمان هستند. اگر این رویکرد به شکل موفقیت آمیزی از مدیری به مدیر دیگر منتقل نشود، ممکن است سازمان دوباره سیر نزولی به سمت وضعیت جزیره ای پیدا کند. علاوه بر این، ایجاد جزایر سازمانی روشی است که کسب و کارها برای چندین دهه از آن استفاده نموده و به آن عادت کرده اند.

قسمتی از کتاب “مدیریت بر مبنای فرآیند”
اثر جان جستون و یوهان نلیس
انتشارات اسزمان مدیریت صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *