گواهی نامه های مورد تأیید BPMN.ir

افراد زیر در دوره های آموزشی BPMN2 شرکت نموده اند و دارای گواهینامه ی معتبر از طرف www.BPMN.ir می باشند.

سینا یاوریان – ۱۲ ساعت

مهدی معظمی پیرو – ۱۲ ساعت

حامد بهشتی – ۱۲ ساعت

نادر زند رحیمی – ۱۲ ساعت

نرگس توکلی – ۱۲ ساعت

عاطفه باقری – ۱۲ ساعت

نامیتا مهین – ۱۲ ساعت

حسین آریائیان – ۱۲ ساعت

رحیم رحیمی اقدام – ۱۲ ساعت

فائـزه محمدی پور – ۱۲ ساعت

علیرضا ولدمؤمن – ۱۲ ساعت

کامبیز بیات – ۱۲ ساعت

مهران عدالتی عباس پور –  ۲۴ ساعت

سعید راستی – ۲۴ ساعت

احسان شجاعی نیا – ۲۴ ساعت

مرتضی اکرامی طبسی – ۲۴ ساعت

محمد عزیزی خوری – ۲۴ ساعت

سید حسن موسوی – ۲۴ ساعت

اکرم شربتدار – ۲۴ ساعت

حمیده تقی زاده – ۲۴ ساعت

ملیحه سادات اسماعیل شهابی – ۲۴ ساعت

ملیحه آموزگار –  ۲۴ ساعت

محمد مهدی ابراهیمی – ۲۴ ساعت

رامین بازه حوضی – ۲۴ ساعت

فهیمه جواهری پور – ۲۴ ساعت

مسعود عبدالهی – ۲۴ ساعت

زهره سادات سالاری – ۲۴ ساعت

حمیدرضا آریان – ۲۴ ساعت

علی کریمی – ۲۴ ساعت

درصورتیکه شما یکی از افرادی هستید که در دوره های BPMN2 شرکت نموده اید، از طریق فرم تماس با ما مشخصات خود را همراه با زمان و محل برگزاری دوره را ارسال نمایید.