استخدام

به تخصص های زیر جهت همکاری در پروژه های مختلف نیازمندیم :
1. مدیریت محتوا، زبان انگلیسی + اینترنت
2. طراح وب Photoshop + HTML + CSS
3. برنامه نویس PHP + MySql : مشهد
4. برنامه نویس Java + Oracle : مشهد
5. برنامه نویس Android : مشهد
6. تحلیلگر سیستم های نرم افزاری مسلط به BPMN : تهران ، مشهد
7. تحلیلگر سیستم های نرم افزاری با تخصص Core Banking : تهران، مشهد

لطفا جهت ارسال اطلاعات و رزومه ی کاری خود فرم پیش رو را تکمیل نمایید و یا رزومه ی خود را به آدرس employment@bpmn.ir ارسال نمایید.

موضوع

نام و نام خانوادگی (الزامی)

سال تولد(الزامی)

ایمیل (الزامی)

همراه (الزامی)

نحوه آشنایی با ما

تخصص ها (لطفا با شرح و توضیحات کامل بنویسید)

سابقه ی کاری (لطفا با شرح و توضیحات کامل بنویسید)