اهداف کارگاه :

شرکت کنندگان در اين دوره و کارگاه آموزشي با مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار، معماری فرآیندهای سازمان، روش هاي مدلسازي، بهبود و مستندسازي فرآيندهاي کسب وکار (BPMN2) در سازمان آشنا خواهند شد. در اين دوره استاندارد “نماد و مدلسازي فرآيندهاي کسب و کار BPMN2“، به عنوان روش پايه و اصلي مدلسازي فرآيندهاي کسب و کار تدريس خواهد شد.

مخاطب مي تواند با استفاده از مفاهيم BPMN2به مدلسازي فرآيندهاي کسب و کار خود بپردازد و اين فرآيندها را تجزيه و تحليل کند.

مخاطب می تواند با استفاده از IDEF0 به بیان معماری فرآیندهای سازمان پرداخته و ارتباطات بین فرآیندهای سازمان را توصیف نماید.

مخاطب مي تواند ارتباطات بين ساختار سازماني و تشکيلات خود را با فرآيندهاي سازمان تجزيه و تحليل نموده و مشارکت کنندگان در هر فرآيند را مشخص نمايد.

مخاطب با انواع پترنهاي موجود در مدلسازي فرآيندها آشنا شده و نحوه پياده سازي آنها را در BPMN2آموزش مي بيند.

در این کارگاه آموزشي چه می آموزید :

سازمان و تشکيلات/ آرمان و ماموريت و ارتباط آنها با فرآیندها

مفاهيم فعاليت / وظيفه / فرآيند

فرآیندگرایی در تقابل با وظيفه گرایی

معرفی BPM, BPMS, BPMN

چرخه ی عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM life Cycle

تدوین معماری فرآیندها با استفاده از IDEF0

مدل های مرجع فرآیندی (معرفی چند مرجع و بررسی APQC PCF)

معرفی مدلسازی فرآیندها با BPMN2

کاربرد ها و مقایسه BPMN2 و مقایسه با سایر رویکردهای مدلسازی فرآیندها از جمله IDEF0, IDEF3, Activity Diagram, OPC

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل فرآیندها

آشنایی با روش های بهبود فرآیندها

شبیه سازی یک فرآیند نمونه در visual paradigm و تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط قابل بهبود آن

آشنایی با BPMS ها: BPMN Modeler, Process Stimulation, Process Engine, Rule Engine, Form / Report Maker , DB manager, Role and ALC

مفاهیم نمادهای BPMN2 و کاربرد هر کدام همراه با مثال

الگوهاي فرآيندهاي کسب وکار (Business Process Patterns)

انواع BPD و شرایط کاربرد هر کدام

قسمت کارگاهی دوره: 

تدوین معماری فرآیندهای سازمان با استفاده از IDEF0

مدل سازی یک فرآیند به صورت کامل (کارگاه) توسط مدرس

مدل سازی فرآیندهای انتخابی توسط تیم های دو یا سه نفره از شرکت کنندگان

شرکت کنندگان : این دوره برای افراد مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، برنامه ریزی، مدیریت، فنآوری اطلاعات، توسعه نرم افزارها، بهبود سازمانی، مهندسی مجدد در سازمان توصیه می گردد.

مدت کارگاه آموزشي : 3 روز و در هر روز 4 جلسه

مدت جلسه ی کارگاه رفع اشکال : 1 روز (اختیاری) یا 3 جلسه

مدرس : مهدي جلالی، تحليلگر، محقق و مدرس در زمینه مدل سازی سیستم های کسب و کار و سیستم های نرم افزاری با استفاده از BPMN از سال 1384 تا کنون.

با توجه به اینکه هر سازمان با توجه به اهداف و نیازهای خود نیاز به دوره ی اختصاصی خواهد داشت، لطفا برای طرح ریزی سرفصل دوره و کارگاه آموزشی با توجه به شرایط سازمان خود با ما در تماس باشید

تماس با ما