BPMN یا Business Process Model and Notation مجموعه ای از نمادها و مدل های استاندارد می باشد که جهت مدل سازی فرآیندهای کسب و کار ایجاد شده است. این استاندارد هم اکنون توسط www.OMG.org و تیمی متشکل از متخصصین تحلیل سیستم های شرکت های مختلف پشتیبانی می شود.

سوابق آموزشی BPMN

کارگاه آموزشی BPMN2

پوستر BPMN2

دریافت متن استاندارد BPMN2