کارگاه آموزشی BPMN2

اهداف کارگاه :

شرکت کنندگان در این دوره و کارگاه آموزشی با مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار، معماری فرآیندهای سازمان، روش های مدلسازی، بهبود و مستندسازی فرآیندهای کسب وکار (BPMN2) در سازمان آشنا خواهند شد. در این دوره استاندارد “نماد و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN2“، به عنوان روش پایه و اصلی مدلسازی فرآیندهای کسب و کار تدریس خواهد شد.

مخاطب می تواند با استفاده از مفاهیم BPMN2به مدلسازی فرآیندهای کسب و کار خود بپردازد و این فرآیندها را تجزیه و تحلیل کند.

مخاطب می تواند با استفاده از IDEF0 به بیان معماری فرآیندهای سازمان پرداخته و ارتباطات بین فرآیندهای سازمان را توصیف نماید.

مخاطب می تواند ارتباطات بین ساختار سازمانی و تشکیلات خود را با فرآیندهای سازمان تجزیه و تحلیل نموده و مشارکت کنندگان در هر فرآیند را مشخص نماید.

مخاطب با انواع پترنهای موجود در مدلسازی فرآیندها آشنا شده و نحوه پیاده سازی آنها را در BPMN2آموزش می بیند.

در این کارگاه آموزشی چه می آموزید :

سازمان و تشکیلات/ آرمان و ماموریت و ارتباط آنها با فرآیندها

مفاهیم فعالیت / وظیفه / فرآیند

فرآیندگرایی در تقابل با وظیفه گرایی

معرفی BPM, BPMS, BPMN

چرخه ی عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM life Cycle

تدوین معماری فرآیندها با استفاده از IDEF0

مدل های مرجع فرآیندی (معرفی چند مرجع و بررسی APQC PCF)

معرفی مدلسازی فرآیندها با BPMN2

کاربرد ها و مقایسه BPMN2 و مقایسه با سایر رویکردهای مدلسازی فرآیندها از جمله IDEF0, IDEF3, Activity Diagram, OPC

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل فرآیندها

آشنایی با روش های بهبود فرآیندها

شبیه سازی یک فرآیند نمونه در visual paradigm و تجزیه و تحلیل و شناسایی نقاط قابل بهبود آن

آشنایی با BPMS ها: BPMN Modeler, Process Stimulation, Process Engine, Rule Engine, Form / Report Maker , DB manager, Role and ALC

مفاهیم نمادهای BPMN2 و کاربرد هر کدام همراه با مثال

الگوهای فرآیندهای کسب وکار (Business Process Patterns)

انواع BPD و شرایط کاربرد هر کدام

قسمت کارگاهی دوره: 

تدوین معماری فرآیندهای سازمان با استفاده از IDEF0

مدل سازی یک فرآیند به صورت کامل (کارگاه) توسط مدرس

مدل سازی فرآیندهای انتخابی توسط تیم های دو یا سه نفره از شرکت کنندگان

شرکت کنندگان : این دوره برای افراد مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، برنامه ریزی، مدیریت، فنآوری اطلاعات، توسعه نرم افزارها، بهبود سازمانی، مهندسی مجدد در سازمان توصیه می گردد.

مدت کارگاه آموزشی : ۳ روز و در هر روز ۴ جلسه

مدت جلسه ی کارگاه رفع اشکال : ۱ روز (اختیاری) یا ۳ جلسه

مدرس : مهدی جلالی، تحلیلگر، محقق و مدرس در زمینه مدل سازی سیستم های کسب و کار و سیستم های نرم افزاری با استفاده از BPMN از سال ۱۳۸۴ تا کنون.

با توجه به اینکه هر سازمان با توجه به اهداف و نیازهای خود نیاز به دوره ی اختصاصی خواهد داشت، لطفا برای طرح ریزی سرفصل دوره و کارگاه آموزشی با توجه به شرایط سازمان خود با ما در تماس باشید

تماس با ما