کارگاه آموزشی BPMN2

دریافت شناسنامه ی دوره ی آموزشی BPMN2  فرمت : PDF

اهداف کارگاه :

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با روش های مدلسازی، بهبود و مستندسازی فرآیندهای کسب وکار (BPMN2) در سازمان آشنا خواهند شد. در این دوره استاندارد “نماد و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN2“، به عنوان روش پایه و اصلی مدلسازی فرآیندهای کسب و کار تدریس خواهد شد.

مخاطب می تواند با استفاده از مفاهیم BPMN2به مدلسازی فرآیندهای کسب و کار خود بپردازد و این فرآیندها را تجزیه و تحلیل کند.

مخاطب می تواند ارتباطات بین ساختار سازمانی و تشکیلات خود را با فرآیندهای سازمان تجزیه و تحلیل نموده و مشارکت کنندگان در هر فرآیند را مشخص نماید.

مخاطب با انواع پترنهای موجود در مدلسازی فرآیندها آشنا شده و نحوه پیاده سازی آنها را در BPMN2آموزش می بیند.

در این کارگاه آموزشی چه می آموزید :

سازمان و تشکیلات/ آرمان و ماموریت
ساختار سازمانی / واحد سازمانی
مفاهیم فعالیت / وظیفه / فرآیند
فرآیند در تقابل با وظیفه
فرآیند/ ماهیت و انواع آن/ مدلسازی
استاندارد BPMN2شامل :المانهای BPD
انواع BPD
اجزای نمودارهای فرآیند کسب وکار (Business Process Diagrams)
مجموعه های پایه و گسترده نمادهای BPMN و کاربرد آنها در مدلسازی
الگوهای فرآیندهای کسب وکار (Business Process Patterns)
مدل سازی یک فرآیند به صورت کامل (کارگاه) توسط مدرس
مدل سازی فرآیندهای انتخابی توسط کارگروه هایی از شرکت کنندگان

شرکت کنندگان : این دوره برای افراد مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، برنامه ریزی، مدیریت، فنآوری اطلاعات، توسعه نرم افزارها، بهبود سازمانی، مهندسی مجدد در سازمان توصیه می گردد.

مدت کارگاه آموزشی : ۲ روز و در هر روز ۳ جلسه

مدت جلسه ی کارگاه رفع اشکال : ۱ روز (اختیاری) یا ۳ جلسه

مدرس : مهدی جلالی، تحلیلگر، محقق و مدرس در زمینه مدل سازی سیستم های کسب و کار و سیستم های نرم افزاری با استفاده از BPMN از سال ۱۳۸۴ تا کنون.