برچسب: EA

19

ژانویه2014
قصد داریم با ارائه ی مقاله های روز دنیا در خصوص سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS، زبان مدل سازی فرآیندها BPMN، سیستم های نرم افزاری، BAM ، تحلیل سیستم ها و ... به بررسی بیشتر کاربردهای BPM و BPMN بپردازیم. از آنجایی ... ادامه مطلب