حامیان و همکاران

شرکت ها و ارگان های زیر حامیان www.BPMN.ir می باشند :
تیم کوزک www.kavazak.com
شرکت کیسافت www.keysofts.com
شرکت مشاوران تدبیر پرداز www.mtpa.ir
شرکت پیشگامان معماری سامانه www.pmsamaneh.ir
شرکت پیشرو رایانه فراسوی اطلاعات
شرکت توسعه ی اطلاعات کاربردی www.aidi.ir
آموزش تایپ به روش کیتایپ www.keytype.ir
در صورتیکه تمایل دارید به حمایت کنندگان BPMN.ir بپیوندید با ما تماس بگیرید.

در صورتیکه شما شخصی حقیقی یا حقوقی هستید که در زمینه ی تحلیلی سیستم های نرم افزاری و فرآیندهای سازمانی فعالیت میکنید، میتوانید از BPMN.ir حمایت کنید.
حمایت و همکاری با BPMN.ir در قالب های زیر امکان پذیر است :
1. مشارکت در تحقیق و پژوهش
2. مشارکت در ارائه مشاوره (بهبود فرآیندهای سازمانی، تحلیل فرآیندهای سازمانی، مدلسازی فرآیندها، تحلیل سیستم های نرم افزاری مبتنی بر فرآیندگرایی)
3. همکاری در اجرای پروژه ها در سرتاسر ایران
4. مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی، کنفرانس، سمینار و …
5. حمایت و همکاری نرم افزاری
6. معرفی BPMN.ir