Subtitle text example

این صفحه در دست تهیه می باشد

Text after title text example
نرم افزارهای فرآیندکاوی

در صورتیکه راهکار فرآیندکاوی شما در لیست ما ذکر نشده است، با ما تماس بگیرید تا در لیست www.BPMN.ir لحاظ شوید. 

در جلسات دورهمی تحلیلگران مدیریت فرآیند BPMTalk، به این سرفصل ها پرداختیم:

  • فرآیندکاوی چیست و چه کاربردهایی دارد
  • نقش فرآیندکاوی در چرخه عمر BPM چیست
  • چالش های پیاده سازی فرآیندکاوی و راهکارهای حل آنها چیست

در اینجا لیست جلسات و لینک به هر جلسه در کلاب هاوس آورده شده است. 

Subtitle text example

Title text example

Text after title text example
توسط شرکت

Title text example

Text after title text example
توسط شرکت Abbyy

ABBYY Timeline

لایسنس دانشگاهی و دوره های آموزشی دارد

توسط شرکت بهفا

Behfalab

امکان درخواست تور محصول و وبینارهای متعدد رایگان

Subtitle text example

Title text example

Text after title text example