ثبت نام دوره تلگرامی BPMN2

شما با موفقیت در دوره مدلسازی فرآیندها با BPMN2 ثبت نام کردید

اطلاعات واریزی شما به www.bpmn.ir ارسال شده است و تا 12 ساعت دیگر از طریق تلگرام با شما تماس برقرار خواهد شد. در صورت عدم تماس با اکانت @mahdimjalali در تلگرام مکاتبه کنید.